rosjanie

Wszyscy jesteśmy Rosjanami

Bynajmniej nie z powodu igrzysk w Sochi.

R1a1a7 Y

Kurcze blade. Jestem w szoku. Ja rusofob okazałem się Ruskim. Biednym Ruskim, ale zawsze Ruskim. Badania mitochondrialnego DNA są super skuteczne w ustalaniu wieku rasy i innych użytecznych informacji. Ponadto można je pobierać nawet z kości mających kilka tyś lat. Chyba niczego nie pomieszałem. W każdym bądź razie jesteśmy w jednej paczce z Ruskimi.

r1a1

glagolica

Wedy, wiedza, Wiedźmin, Wiedźma, wiedzieć, widzieć

Spotkałem się z takim poglądem głoszonym przez ruskich nazistów, że kultura indyjska wyszła od słowiańskiej. Być może – nie mówię nie. Przytaczają wiele dowodów. Cywilizacje wzrastają i upadają, ale ślady w języku jaki używamy zostają. Jeszcze więcej śladów zostaje w Nazwach Własnych. Znaczna liczba rzek, gór w Rusi ma nazwy sanskryckie. Prasłowiańska Głagolica przypomina te indyjskie chaszcze. Ponadto Etruskowie wg powyższych nazioli też wyszli z Rusi ponieważ nazywają się EtRuskowie. Piszę teraz o spekulacjach. Myślę, że nigdy nie dowiemy się co działo się na Ziemi 4-5 tys. lat temu. Wedy piszą o historiach ludzkości sprzed 200-300 tys. lat. Łorewer.

Cywilizacje jak każda żywa forma rosną, opadają. W X wieku na terenach obecnej Polski raczej cywilizacja była w stanie agonalnym. Kapłanami byli Magowie i Wiedźmy (szamanki) – osoby wiedzące (zajmujące się gnozą) – coś jak obecnie talmudyści. Przyszło Chrześcijaństwo.