analfabeta

Jak to jest nie umieć czytać?

Masz problem z wyobraźnią? Proponuję ćwiczenia z pamięcią. Wystarczy, że cofniesz się do czasu gdy miałeś 6-7 lat i wszystko stanie się jasne. Tak, wiem o tym jak trudne jest przypomnienie sobie jakiegoś dotkliwego deficytu po latach życia w komforcie psychicznym.

CZYTAJ więcej